Algemene Voorwaarden

1. Kwalificaties

U kunt zich bij boerderij-campings.nl aansluiten indien u een camping heeft waar rust en ruimte te vinden is zoals o.a.:
– Boerencamping, minicamping, natuurcamping etc.

Uw camping dient gesitueerd te zijn op het platteland of op een boerderij. vanaf middelgrote dorpen tot steden. Campings mogen niet gelegen zijn op een vakantiepark of onderdeel zijn van ketens. Kleinschaligheid en plattelandsbeleving zijn belangrijke uitgangspunten. boerderij-campings.nl is te allen tijde gerechtigd inschrijving te weigeren.

2. Abonnement

De maandelijkse kosten voor een pakket worden jaarlijks vooraf gefactureerd. Ook indien u kiest voor gespreide betaling via automatische incasso, bent u verplicht deze door te laten lopen voor de gehele periode van 12 maanden.

boerderij-campings.nl berekent geen commissies of andere toeslagen. Uw lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd. boerderij-campings.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van reden de presentaties op de website aan te passen. Wijzigingen op de website worden per e-mail gecommuniceerd. Eventuele prijswijzigingen worden drie maanden van tevoren aangekondigd, en stelt de verhuurder in staat wijzigingen door te geven.

2.1. Beëindiging abonnement
2.1.1. Opzegtermijn
boerderij-campings.nl hanteert een opzegtermijn van één maand. Dat wil zeggen dat u uiterlijk één maand voor afloop van de abonnementsperiode schriftelijk kunt opzeggen (per e-mail of aangetekende post). Na de abonnementsperiode ontvangt u een factuur voor het nieuwe abonnementsjaar.

2.1.2. Voortijdige beëindiging
boerderij-campings.nl restitueert geen abonnementsgeld wanneer u voor het einde van de abonnementsperiode uw lidmaatschap wenst stop te zetten. Dit betekent dat indien u voor automatische incasso maandelijks betaalt, u dit moet voortzetten tot het volledige abonnementsgeld is voldaan.

2.1.3. Beëindiging door boerderij-campings.nl
boerderij-campings.nl behoudt zich het recht voor om een abonnement te beëindigen indien:
– Een verhuurder niet tijdig de abonnementskosten heeft voldaan,
– Een verhuurder herhaaldelijk de abonnementsvoorwaarden schendt,
– boerderij-campings.nl structureel klachten van huurders over een verhuurder ontvangt.

Bij beëindiging van het abonnement door boerderij-campings.nl wordt geen abonnementsgeld gerestitueerd. Tevens kan de toegang tot andere diensten van boerderij-campings.nl worden beperkt. Hieronder vallen ook diensten die door derden worden uitgevoerd in opdracht van boerderij-campings.nl.

3. Presentatie

De verantwoordelijkheid voor de camping ligt bij de verhuurder zelf. Hetgeen in de presentatie aangeboden wordt dient overeen te komen met de werkelijkheid. De verhuurder kan te allen tijde zelf inloggen met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord op de website. In het geval boerderij-campings.nl aanwijzingen heeft om aan te nemen dat een presentatie door nalatigheid niet meer actueel is, behoudt zij zich het recht voor deze presentatie aan te passen.

In de presentaties dient u rekening te houden met de volgende regels:
– Uw camping / locatienaam / teksten dienen zonder overmatig gebruik van hoofdletters geschreven te zijn,
– Uw campingnaam dient zo kort mogelijk en zonder beschrijvende / commerciële toevoegingen geschreven te zijn,
– Teksten dienen geen HTML codes of scripttaal te bevatten,
– Teksten dienen geen e-mail- of internetadressen te bevatten,
– Prijzen dienen volledig (inclusief toeslagen en belastingen) opgegeven te worden,
– Beeldmateriaal dient representatief te zijn.

De verhuurder draagt zelf de verantwoordelijkheid van het verwerven van rechten voor de inhoud (foto’s, tekst, links, recencies, enzovoorts) die ze uploaden op boerderij-campings.nl. De verhuurder moet in bezit zijn van alle rechten met betrekking tot de inhoud die zij plaatsen op de website en daardoor niet inbreuk maken op rechten van derden.

De verhuurder gaat ermee akkoord geen informatie op de site voor te leggen die de privacyrechten, handelsmerken, copyright of andere intellectuele rechten van eigendom van anderen schendt, alles wat illegaal, belastend, obsceen, aanvallend, beledigend, laakbaar of seksueel expliciet is, dat een overtreding van de wet aanmoedigt of zonder de toestemming van boerderij-campings.nl een verzoek of reclame bevat. boerderij-campings.nl heeft het recht om de presentaties te controleren om vast te stellen of verhuurders zich houden aan deze overeenkomst en andere wetten die van toepassing zijn. boerderij-campings.nl heeft het recht op ieder gewenst moment de website, inclusief de presentaties, te wijzigen.

4. Privacy

Alle gegevens die u boerderij-campings.nl verstrekt worden met vertrouwen behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden vrijgegeven en/of verkocht.
boerderij-campings.nl stelt alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen. Uw e-mail wordt nergens op onze website getoond en wordt zo beschermd tegen o.a. spamrobots. Uw persoonlijke gegevens zullen gebruikt worden voor:
– Onze eigen administratie,
– Om u op de hoogte te brengen van veranderingen op de website en belangrijk nieuws.

5. Gebruik van informatie

boerderij-campings.nl mag gebruik maken van specifieke informatie over uw accommodatie(s) voor marketingdoeleinden. Hieronder wordt verstaan het verstrekken van informatie aan partnerorganisaties, websites en gedrukte media. Hierbij zal in geen geval persoonlijke informatie getoond worden, tenzij anders overeengekomen wordt.

6. Aansprakelijkheid

boerderij-campings.nl heeft te allen tijde het recht een verhuurder de toegang tot de website tijdelijk of permanent te ontzeggen, zonder voorafgaande waarschuwing. boerderij-campings.nl is niet aansprakelijk voor vermogensschade en ander nadeel geleden door de opdracht en/of derden als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins. boerderij-campings.nl zal zich inspannen om te handelen als een bekwame bemiddelaar voor reserveringsaanvragen.

De aansprakelijkheid van boerderij-campings.nl bij reserveringen is beperkt tot aan boerderij-campings.nl toerekenbare tekortkomingen in de werkzaamheden als bemiddelaar en heeft een maximum van EUR 250,-. boerderij-campings.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de gehuurde accommodatie, noch voor schade als gevolg van een verblijf in een gehuurde accommodatie.

boerderij-campings.nl garandeert niet de juistheid van inhoud van de verhuurder. boerderij-campings.nl heeft geen invloed op deze inhoud. De verhuurder draagt zelf de verantwoordelijkheid.

7. Notice-and-takedown procedure

boerderij-campings.nl controleert de content van verhuurders niet automatisch. Indien u van mening bent dat er gepubliceerde content onmiskenbaar strafbaar of onrechtmatig is dan kunt u dat melden via info@boerderij-campings.nl.

boerderij-campings.nl zal n.a.v. een melding zelf naar eigen inzicht bepalen of de content word verwijderd of niet. Ook kijkt boerderij-campings.nl of er andere maatregelen genomen moeten worden.

Bij het melden hebben wij de volgende informatie van u nodig:
– Uw naam, telefoonnummer en e-mail.
– Welke content het om gaat.
– Waar deze content te vinden is op onze website (Exacte URL).
– De reden dat deze content van de website verwijderd moet worden.
– Uw relatie tot deze content (Indien van toepassing).
– Overige relevante informatie.

8. Algemene voorwaarden

boerderij-campings.nl heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de abonnementsvoorwaarden. Op alle diensten van boerderij-campings.nl zijn de algemene voorwaarden van Remgro Webdesign van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u vinden op https://www.remgro.nl/pagina/nl/75/65/algemene-voorwaarden.html. Op aanvraag sturen wij u de algemene voorwaarden van Remgro Webdesign toe.

Zoeken
Ligging
Prijs
Verblijven
Facilititeiten

Vergelijk campings

Vergelijk